Какво е превод на доказателства?
Какво е превод на доказателства?

Видео: Какво е превод на доказателства?

Видео: Какво е превод на доказателства?
Видео: Хакерът, който научи тайните на НАСА за НЛО 2023, Март
Anonim

Какво е превод на доказателства? Превод на доказателства се стреми да приложи, или „ превеждам ” най-добри практики, получени от доказателства базирани изследвания за подобряване на здравните резултати.

По подобен начин се пита каква е разликата между транслационно изследване и практика, основана на доказателства?

EBP е действителното приложение на доказателства в практика ("правенето на" EBP), докато науката за превод е изучаване на интервенции, фактори и контекстуални променливи, които влияят на усвояването и използването на знания в практики и общности.

Освен това, какви са 5-те стъпки на практика, основана на доказателства? 5 стъпки от практика, основана на доказателства

  • Задай въпрос.
  • Намерете информация/доказателство, за да отговорите на въпроса.
  • Оценете критично информацията/доказателството.
  • Интегрирайте оценени доказателства със собствен клиничен опит и предпочитания на пациента.
  • Оценете.

Освен това, какво е преводът в изследванията?

Проучване на превода изследва как научната работа преминава в практиката и е от полза за обществото. Изследователи на превода прилагат научноизследователски подходи, за да проучат как изходите на основни и приложни изследвания може да бъде ефективно преведено на практика и оказват влияние.

Какъв е процесът на анализ, основан на доказателства?

Оценете критично Доказателство: Определете надеждността, валидността и приложимостта на проучването към въпросния клиент. Оценете и оцените силните и слабите страни на доказателства. Интегрирайте Доказателство с One's Clinical Expertise… и предпочитанията на клиента, за да вземете най-доброто клинично решение.

Популярни по теми